Normas Whatssapp Aspanif

Estimados socios/as:

Desde la Junta Directiva, queremos pediros disculpas por la tensión y el mal ambiente que se ha generado en el grupo de WhatsApp en las últimas semanas. Si no hemos actuado antes, ha sido porque teníamos que asesorarnos de cómo gestionar lo ocurrido y de cuáles eran las medidas que podíamos adoptar sin infringir aspectos legales y administrativos.

Una vez asesorados, os transmitimos las decisiones que ha tomado la Junta Directiva y que pretenden que el grupo vuelva a ser un espacio de apoyo, asesoramiento y tranquilidad donde los y las integrantes no se sientan intimidados ni tensionados.

Os adjuntamos la finalidad y normas para el uso del grupo de WhatsApp aprobadas en Junta Extraordinaria el 8 de mayo de 2021, y aplicables desde el momento de su comunicación.

FINALIDAD DEL GRUPO DE WHATSAPP ASPANIF

- Facilitar el contacto entre los socios de la asociación.

- Preguntar o responder dudas sobre situaciones que estén relacionadas con los tratamientos los hijos/hijas de los integrantes del grupo.

- Preguntar o responder dudas sobre la evolución o desarrollo de los afectados/as.

- Responder o preguntar sobre preocupaciones que afectan tanto a fisurados/as como a sus familias.

- Difundir las actividades que promueva la asociación Aspanif.

- Difundir cualquier otra actividad que tenga relación con la asociación o con temas de interés para las familias que integran la misma.

- Informar sobre procedimientos ya establecidos o nuevos procedimientos que ayuden a acceder a los diferentes servicios que requieren los fisurados/as (diputación, sanidad, …).

- Compartir experiencias que puedan ayudar a las familias de Aspanif.

NORMAS DEL GRUPO DE WHATSAP DE ASPANIF

- Quién puede estar en el grupo: Todos aquellos que estén inscritos en Aspanif y hayan pagado la cuota anual

- Es necesario identificarse al empezar a interactuar en el grupo (colocando el nombre en el perfil o diciendo el nombre al inicio de la interacción).

- En el grupo solo se compartirá información que esté relacionada con los objetivos del mismo. Además, la información compartida deberá de ser: relevante, significativa y necesaria para los demás participantes. Los integrantes deberán ser responsables con lo que comparten y veraces con lo que afirman.

- Es obligatorio ser respetuoso con los demás: en ningún caso se tolerarán comentarios inapropiados, faltas de respeto, insultos, desacreditaciones u ofensas hacia otros participantes ni terceras personas que por no estar presentes en el grupo no se puedan defender.

- Se deberá de respetar el horario del grupo: de 9:00 de la mañana a 21:00 de la noche todos los días de la semana. No obstante, si algún participante tiene necesidad urgente de preguntar algo sobre una necesidad médica sobre su hijo/a fuera de este horario podrá realizar dicha consulta.

- Las conversaciones serán de interés grupal, para conversaciones directas con un solo integrante y temas personales se utilizará el privado.

- Si algún integrante quiere dirigirse de forma privada a otro socio/a, primero solicitará su permiso.

- Lo que se escribe en el grupo se queda en el grupo: El contenido del grupo de Aspanif es privado, no está permitido reenviar mensajes, capturas de pantalla de mensajes con otros grupos o con otras personas.

- Las aportaciones serán breves y precisas, un comentario o aportación demasiado extenso puede confundir al resto de los participantes. Se deberá de transmitir la información con claridad.

- Se deberá poner atención a la información que se genere, será imprescindible revisar y leer con detenimiento la información anterior para no preguntar algo que haya sido explicado anteriormente.

- El grupo no podrá ser utilizado para criticar, insultar o desacreditar a ningún profesional o equipo de profesionales.

- Si el grupo comienza a utilizarse de manera inadecuada, se intentará no participar ayudando así a cortar malas actitudes.

- Las aportaciones, sugerencias, quejas etc. deberán ser remitidas por correo electrónico a la dirección aspanif@gmail.com

Si algún usuario/a del grupo incumple cualquiera de las normas anteriormente citadas, la Junta Directiva podrá proceder a la expulsión de ese usuario/a sin previo aviso

Bazkide horiek:

Zuzendaritza Batzordetik barkamena eskatu nahi dizuegu WhatsAppeko taldean azken asteetan sortu den tentsioagatik eta giro txarragatik. Lehenago esku hartu ez badugu, gertatu dena kudeatzeko aholkuak behar genituelako izan da, eta lege- eta administrazio-alderdiak urratu gabe zer neurri har genitzakeen jakin behar genuelako.

Aholkua jaso ondoren, Zuzendaritza Batzordeak hartu dituen erabakiak jakinarazten dizkizuegu. Erabaki horien helburua da taldea berriz ere babes-, aholkularitza- eta lasaitasun-gune bihurtzea, kideak ez daitezen artega edo larrituta sentitu.

Honekin batera doazkizue WhatsAppeko taldea erabiltzeko xedea eta arauak, 2021eko maiatzaren 8ko Batzar Berezian onartuak, eta jakinarazten diren unetik aplikagarriak.

ASPANIF WHATSAPP TALDEAREN HELBURUAK

- Elkarteko bazkideen arteko harremana erraztea.

- Taldeko kideen seme-alaben tratamenduekin zerikusia duten egoerei buruz galdetzea edo zalantzei erantzutea.

- Ukituen bilakaerari edo garapenari buruz galdetzea edo zalantzei erantzutea.

- Arraildunei eta haien familiei eragiten dieten kezkei buruz galdetzea edo erantzutea.

- ASPANIF elkarteak sustatzen dituen jardueren berri ematea.

- Elkartearekin edo elkartea osatzen duten familientzat interesgarriak diren gaiekin zerikusia duen beste edozein jarduera zabaltzea.

- Informazioa ematea dagoeneko ezarrita dauden prozedurei buruz edo prozedura berriei buruz, arraildunek behar dituzten zerbitzuak lortzen laguntzeko (diputazioak, osasun zerbitzuak, ).

- ASPANIFeko familiei lagun diezaieketen esperientziak partekatzea.

ASPANIFEKO WHATSAPP TALDEAREN ARAUAK

- - Nor egon daitekeen taldean: ASPANIFen izena emanda dauden eta urteko kuota ordaindu duten guztiak.

- - Taldean interakzioan hastean beharrezkoa da identifikatzea (izena profilean jarriz edo izena interakzioaren hasieran adieraziz).

- - Taldean taldeko helburuekin lotutako informazioa baino ez da partekatuko. Gainera, partekatutako informazioak garrantzitsua, esanguratsua eta beharrezkoa izan beharko du gainerako parte-hartzaileentzat. Partaideek partekatzen dutenarekin arduratsuak izan beharko dute eta adierazten dutena egiazkoa izan.

- - Nahitaezkoa da besteekiko errespetua izatea: ez da inolaz ere onartuko iruzkin desegokirik, errespetu-faltarik, irainik, gaitzespenik edo min ematerik beste parte-hartzaileekiko edo taldean ez egoteagatik defendatu ezin direnekiko.

- - Taldearen ordutegia errespetatu beharko da: goizeko 9: 00etatik gaueko 21: 00etara, asteko egun guztietan. Hala ere, parte-hartzaileren batek premia larria badu bere seme edo alabari buruzko mediku-behar bati buruz galdetzeko ordutegi horretatik kanpo, kontsulta hori egin ahal izango du.

- - Elkarrizketak talde-interesekoak izango dira, gai pertsonaletarako eta kide bakar batekin hitz egiteko, zuzenean pribatuan egingo da.

- - Kideren batek beste bazkide batengana jo nahi badu modu pribatuan, baimena eskatuko dio aldez aurretik.

- - Taldean idazten dena taldean geratzen da: ASPANIF taldearen edukia pribatua da, ezin zaie mezurik birbidali, ez eta mezuen pantaila-argazkirik ere, beste talde batzuei edo beste pertsona batzuei.

- - Ekarpenak laburrak eta zehatzak izango dira, iruzkin edo ekarpen luzeegiek gainerako parte-hartzaileak nahas baititzakete. Informazioa argi helarazi beharko da.

- - Sortzen den informazioari arreta jarri beharko zaio; ezinbestekoa izango da aurreko informazioa arretaz irakurtzea eta berrikustea, aurretik azaldu den zerbait ez galdetzeko.

- - Taldea ezin izango da erabili ezein profesional edo profesional-talde kritikatu, iraindu edo gaitzesteko.

- - Taldea modu desegokian erabiltzen hasten bada, parte ez hartzeko ahalegina egingo da, jarrera txarrak eteten laguntzeko.

- - Ekarpenak, iradokizunak, kexak eta abar posta elektronikoz bidali beharko dira ASPANIF@gmail.com helbidera.

Taldeko erabiltzaileren batek ez badu betetzen gorago aipatutako arauetako edozein, Zuzendaritza Batzordeak erabiltzailea kanporatu ahal izango du aldez aurretik jakinarazi gabe.